top of page

LOPD

LOPD Responsable de les dades

Nom:     Miguel Camps SA. A08870925

Adreça:     C/Josep Carner nº3, 08620-Sant Vicenç dels Horts (BCN)

Telèfon:     93 656 21 03

Mail:     info@mcamps.es

Nom :     Miquel Camps Instal.lacions SL. B65577124

Adreça:     C/Josep Carner nº3, 08028 Barcelona

Telèfon:     93 656 21 03

Mail:      info@mcamps.es

Finalitat

Les dades per Ud proporcionades seran utilitzades, en funció dels serveis contractats amb la nostra empresa, amb les següents finalitats

Realitzar les instal·lacions

  • Dades de contacte

  • Adreces de les instal·lacions

  • Característiques d'habitatges/locals

Gestió administrativa

  • Dades fiscals ​

Les dades es conservaran el temps legalment establert. ​

Legitimació

Les dades de què disposem són les necessàries per prestar-vos els serveis que ha sol·licitat a la nostra empresa, atorgant amb la petició, l'autorització per a l'ús de les dades. ​

Destinataris

Les dades podran ser comunicades a organismes oficinals com l'agència tributària o qualsevol altre del que se'n derivi l'obligació en l'exercici dels serveis contractats

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem el termini pel qual ens veiem obligats sobre la base de la legislació vigent. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. La nostra empresa deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o cancel·lació. En l'exercici dels drets precedents podeu adreçar-vos per mail a info@mcamps.es oa les nostres oficines al C/Josep Carner núm. 3 o Gran Via Carles II núm. 65, aportant sempre una còpia del vostre DNI. La resposta a l'exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri als contractes subscrits amb la nostra empresa.

En cas que no atenguem a l'exercici de drets expressats en aquest apartat, esteu facultat per presentar una reclamació davant l'agència de protecció de dades. Disposeu de tota la informació a efectes d'aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es

Avís Legal i Cookies del web de Miquel Camps, S.A. 

Horaris

Horari comercial Miquel Camps

Dilluns - Divendres

09:00am - 19:00pm

 

Gràcies. Missatge rebut.

Apartat de correus 61

08620 Sant Vicenç dels Horts

Barcelona

 

Tel: + 34 93 656 21 03

Tel: + 34 93 656 34 00

Fax: +34 93 656 01 98

 

info@mcamps.es

bottom of page